چشمی دزدگیر انسانی

سنسور چشمی یک سنسور تشخیص حرکتی است که با کمک گیری از امواج مادون قرمز ارسالی به محیط و بررسی شکل امواج ارسالی حرکت را تشخیص میدهد. این چشمی میتتواند با تنظیم از حرکت حیوانات تا وزن 25 کیلوگرم چشم پوشی کند.

مقایسه محصول
مشاوره: ۰۴۱۳۵۵۴۹۴۷۹